brobekk Logo - brobekkfysioterapi

Velkommen til Brobekk Fysioterapi DA

fysioterapeuter

Vi er fire fysioterapeuter i et arbeidsfellesskap. Våre spesialfelt er allmennfysioterapi, komplett fysikalsk lymfødembehandling og psykomotorisk fysioterapi.

Vi har kommunal driftsavtale og følger offentlige takster.