Sammen jobber vi for din helse

Veien hit

T-bane linje 5 til Vollebekk stasjon så tar det ikke mer enn ca. 7 minutter gange opp til oss.

Ellers stopper buss nr. 60 og 58 like utenfor!

Kontakt oss

Telefon: 22 64 12 77

Epost: post@brobekkfysioterapi.no

Adresse: Brobekkveien 38, 0598 Oslo

Våre behandlinger

ALMENN FYSIOTERAPI

Fysioterapi er kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.

Fysioterapeuter behandler en rekke forskjellige problemer. Dette innebærer muskel og skjelettplager (rydd, nakke, skulder, kne etc.), idrettsrelaterte skader, nevrologiske tilstander og generell rehabilitering/opptrening.

Alle pasienter blir grundig undersøkt før det blir lagt en plan for videre oppfølgning. Behandlingstiltakene er basert på funn ved

undersøkelse og sykehistorie.

ALMENN FYSIOTERAPI BEHANDLING

  • Varmebehandling

  • Massasje

  • Nålbehandling

  • Treningsterapi

FYSIKALSK LYMFØDEMBEHANDLING

Lymfødem oppstår når transportkapasiteten i lymfesystemet er

nedsatt. Lymfødem kan være primært medfødt eller sekundært

etter sykdom eller kirurgi. Eksempel er at transportkapasiteten kan

bli nedsatt etter fjerning av lymfeknuter.

Behandlingen består av lymfemassasje, eventuelt

kompresjonsbandasjering, øvelser og tilpasning av kompresjonsstrømper.

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

Grunntanken i PMF er at kropp, tanke og følelser fungerer som en enhet i kontinuerlig samspill med omgivelsene.

Kroppen forståes som bærer av viktige erfaringer og er derfor en vesentlig kilde til selvinnsikt.

Muskulære spenninger som holdes over tid påvirker pusten, bevegligheten, balanse og tilgangen til tanker og følelser.
Pusten er barometeret på hvordan vi har det.
Når kroppen utsettes for stress og farer reagerer kroppen med

økt beredskap.

Psykomotorisk fysioterapi innebærer å undersøke kroppens holdning, pust, muskulatur og bevegelses måte.

Kroppundersøkelse sammen med samtale og refleksjon over livet pasienten står i bestemmelser hvordan behandlingen legge opp.
All behandling innebærer et samarbeid mellom fysioterapeut og pasient.