brobekk Logo - brobekkfysioterapi

Våre behandlinger

Treningsrom - brobekkfysioterapi
Pasient seng - brobekkfysioterapi

Almenn fysioterapi

Fysioterapi er kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.

Fysioterapeuter behandler en rekke forskjellige problemer. Dette innebærer muskel og skjelettplager (rydd, nakke, skulder, kne etc.), idrettsrelaterte skader, nevrologiske tilstander og generell rehabilitering/opptrening.

Alle pasienter blir grundig undersøkt før det blir lagt en plan for videre oppfølgning. Behandlingstiltakene er basert på funn ved undersøkelse og sykehistorie.

 

ALMENN FYSIOTERAPI BEHANDLING

Varme behandling
Massasje
Nålbehandling
Treningsterapi

FYSIKALSK LYMFØDEMBEHANDLING

Lymfødem oppstår når transportkapasiteten i lymfesystemet er nedsatt. Lymfødem kan være primært medfødt eller sekundært etter sykdom eller kirurgi. Eksempel er at transportkapasiteten kan bli nedsatt etter fjerning av lymfeknuter.

Behandlingen består av lymfemassasje, eventuelt kompresjonsbandasjering, øvelser og tilpasning av kompresjonsstrømper.

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

Grunntanken i PMF er at kropp, tanke og følelser fungerer som en enhet i kontinuerlig samspill med omgivelsene. Kroppen forståes som bærer av viktige erfaringer og er derfor en vesentlig kilde til selvinnsikt. Muskulære spenninger som holdes over tid påvirker pusten, bevegligheten, balanse og tilgangen til tanker og følelser. Pusten er barometeret på hvordan vi har det. Når kroppen utsettes for stress og farer reagerer kroppen med økt beredskap.

Psykomotorisk fysioterapi innebærer å undersøke kroppens holdning, pust, muskulatur og bevegelses måte. Kroppsundersøkelse sammen med samtale og refleksjon over livet pasienten står i bestemmelser hvordan behandlingen legge opp. All behandling innebærer et samarbeid mellom fysioterapeut og pasient.